Sekcja Archeologii Bliskiego i Dalekiego Wschodu


Sekcja zrzesza osoby zainteresowane archeologią terenów Azji Centralnej oraz Wschodniej. Jej członkowie biorą udział w organizowanych przez studentów odczytach. Sekcja zainicjowała dotychczas wiele spotkań na których omawiana była sytuacja archeologiczna terenów Syberii, Chin oraz Archipelagu Japońskiego.
Koordynatorzy sekcji planują na najbliższe lata przeprowadzenie kolejnych odczytów, organizacje konferencji naukowej oraz wykłady zagranicznych specjalistów.

Koordynatorzy: Agnieszka Garbacz, Patryk Okrajek
Odpowiadająca katedra: —–