Sekcja Archeologii Bliskiego i Dalekiego Wschodu


Sekcja Archeologii Bliskiego i Dalekiego Wschodu zrzesza studentów zainteresowanych tematyką archeologii na kontynencie azjatyckim. Jej początków należy upatrywać wraz z powołaniem do życia Sekcji Archeologii Azji, która to rozpoczęła swoją działalność na początku roku akademickiego 2014/2015 serią wykładów prowadzonych przez pierwszych koordynatorów. Wspomniany cykl spotkań, od którego rozpoczęła swoją działalność Sekcja Archeologii Azji, trwał do końca roku akademickiego 2016/2017. Jednak głównym wydarzeniem związanym z jej działalnością było zorganizowanie w dniach 21-22 IV 2017 ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej pt. „Sztuka wojny, wojna w sztuce”. 4 III 2018 doszło do oficjalnej zmiany nazwy na Sekcja Archeologii Bliskiego i Dalekiego Wschodu. 14 marca został wznowiony cykl wykładów, który był kontynuowany do końca roku akademickiego 2017/2018. Podczas tychże spotkań poruszone zostały tematy związane z archeologią w takich krajach jak Armenia, Tadżykistan, Indie czy Japonia. Na rok akademicki 2018/2019 planuje się kolejne wykłady, wyjazdy naukowe, organizację konferencji studencko-doktoranckiej oraz inne przedsięwzięcia związane z działalnością Sekcji oraz Koła Naukowego Studentów Archeologii UJ.

Koordynatorzy: Agnieszka Garbacz, Patryk Okrajek
Odpowiadająca katedra: —–