Sekcja Archeologii Podwodnej

 

Sekcja zrzesza studentów i doktorantów zainteresowanych podwodnymi badaniami archeologicznymi. Posiada duży potencjał i skonkretyzowane plany, m.in. realizacja podwodnego AZP w południowej Polsce, działalność popularyzatorska, wygłaszanie odczytów przez członków oraz gości, cykliczne spotkania i dyżury Sekcji (raz w tygodniu), próba wykonania, na podstawie dokumentacji, łodzi jednopiennej połączona ze spływem oraz zatopieniem jej na nurkowisku umożliwiając ćwiczenie technik dokumentacyjnych oraz wydobywczych przez płetwonurków archeologów. Ponadto planuje się organizowanie wspólnych wyjazdów członków na nurkowania, na których trenowane będą podstawowe czynności wykonywane na stanowisku archeologicznym podczas badań, stworzenie zbioru literatury poświęconej zagadnieniom związanym z archeologią podwodną, organizacja interdyscyplinarnej konferencji, projekcje tematycznych filmów wraz z komentarzem, warsztaty z konserwacji sprzętu nurkowego, wyjazdy do muzeów. Sekcja nastawiona jest na wzbogacenie wiedzy jej członków oraz stworzenia w środowisku krakowskim licznej grupy dobrze wyszkolonych archeologów podwodnych, co pozwoli na uczestnictwo w dużych przedsięwzięciach i projektach z zakresu archeologii podwodnej.

Dotychczas członkowie Sekcji brali udział w badaniach archeologicznych zarówno na terytorium Polski (Ostrów Lednicki) jak i poza jej granicami (XVI-wieczny wrak Gagliana Grossa przy wyspie Gnalic, Chorwacja). Dzięki współpracy z Klubem Nurkowym KRAB AGH, sekcja ma możliwość dostępu do kursów i sprzętu nurkowego.

Koordynatorzy: Grzegorz Kampka, Kacper Staszewski

Odpowiadająca katedra: —–