Sekcja Archeologii Pradziejowej

Studenci zainteresowani epoką kamienia, brązu czy żelaza oraz metodologią archeologii i naukami przyrodniczymi, znajdą tutaj coś dla interesującego. Członkowie Sekcji doskonalą swoje umiejętności występując z referatami zarówno przed kolegami z naszego Instytutu, jak i poza Krakowem, na licznych konferencjach naukowych, takich jak ta organizowana przez studentów UAM w Puszczykowie, p. Poznaniem, która regularnie gości przedstawicieli Sekcji Archeologii Pradziejowej. W 2012 roku sekcja zainicjowała cykl Warsztatów Archeologiczno-Antropologicznych, przy współpracy z Kołem Naukowym Antropologów UJ, które kontynuowane są do dziś. Ponadto jest organizatorem licznych warsztatów dokształcających (m.in. rysunek narzędzi krzemiennych, lepienia ceramiki w technikach pradziejowych oraz systemu GIS). Goście zaproszeni przez Sekcję przedstawiają najświeższe wyniki swoich badań oraz najnowsze problemy badawcze archeologii.

Sekcja często organizuje zagraniczne wyjazdy badawcze, a po jednym z nich Brno-Wiedeń-Budapeszt narodziła się współpraca ze studentami Uniwersytetu im. Eötvösa Loránda w Budapeszcie, która zaowocowała w późniejsze wspólne warsztaty w Krakowie.

Członkowie Sekcji często biorą wolontaryjny udział w wykopaliskach, badaniach powierzchniowych i programach naukowych w Polsce i poza granicami kraju (Rosja, Słowacja czy Ukraina).

Koordynatorzy: Gabriela Juźwińska, Michał Lis

Odpowiadająca katedra: Zakład Archeologii Epoki Brązu, Zakład Archeologii Epoki Żelaza