Sekcja Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

 

Sekcja zrzesza osoby zainteresowane archeologią średniowiecza i okresu nowożytnego. Jej członkowie biorą udział w organizowanych przez studentów odczytach oraz wykładach pracowników instytutu. Ponadto studenci uczęszczają na warsztaty z opracowywania materiałów archeologicznych oraz zajęcia dodatkowe np. z korzystania z programów graficznych (Projektowanie zabytków architektury). Sekcja zainicjowała dotychczas wiele wyjazdów naukowych po Polsce (m.in. do ruin zamków Tęczyn i Lipowiec), a także kilkudniowy objazd zagraniczny (Morawy). Członkowie sekcji zaangażowani są również w promocję archeologii w domach kultury, wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym, a także podczas corocznego Festiwalu Nauki organizowanego w Krakowie.

W roku 2014 sekcja zorganizowała ogólnopolską konferencje Założenia obronne. Ewolucja, symbolika, ekonomia

Koordynatorzy: Natalia Gruda, Konrad Jurkowski
Odpowiadająca katedra: Zakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych