Sekcja Archeologii Śródziemnomorskiej

 

 

Sekcja posiada długą i bogatą tradycję działalności. W spotkaniach biorą czynny udział studenci zainteresowani kulturą, historią i archeologią cywilizacji basenu Morza Śródziemnego. Organizowane są liczne prelekcje członków Sekcji, które mają na celu poszerzenie wiedzy słuchaczy, jak również przygotować do wystąpień w czasie konferencji. Członkowie organizacji byli uczestnikami licznych warsztatów, w tym numizmatycznych, archeologicznych, jak również współorganizatorami warsztatów dla dzieci, mających charakter dydaktyczny i popularyzatorski. W roku akademickim 2013/2014 członkowie Sekcji brali udział w projekcie edukacji i popularyzacji archeologii pt. Z Archeologią na Ty!realizowanym w ośrodkach szkolnych na terenie Krakowa. Sekcja organizuje również wycieczki do muzeów w całym kraju i objazdy naukowe. Do tej pory członkowie odwiedzili ośrodki naukowe takie jak Poznań, Toruń czy Katowice.

Ponadto Sekcja była współorganizatorem kilku konferencji naukowych, które odbyły się w naszym Instytucie, m.in. International Conference Copper and trade in South Eastern Mediterranean, V Konferencji Studentów Archeologii Starożytnego Egiptu, I Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Numizmatycznej Pecunia Omnes Vincit. Moneta miejscowa i obca w starożytności i średniowieczu. 

W najbliższym czasie Sekcja planuje kolejną edycję konferencji numizmatycznej podnosząc ją do rangi międzynarodowej, jak również publikacje materiałów pokonferencyjnych edycji poprzedniej, kontynuacje projektu edukacji i popularyzacji archeologii, a także objazd naukowy do Grecji

Koordynatorzy: Kamila Niziołek, Dominika Florczyk, Aleksandra Milczuk

Odpowiadająca katedra: Zakład Archeologii Klasycznej, Zakład Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu