Dofinansowania!

Moi Drodzy,

   Przypominamy, że możliwość składania wniosków na kolejny kwartał do RKN i Funduszu im. Jana Kochanowskiego jest możliwa do 7 kwietnia! Walne zebranie RKN’u odbędzie się 20 kwietnia.

   Wnioski do Bratniaka można składać do 10 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie projektu.

Pozdrawia,
Zarząd KNSA UJ