Kongres Kół Naukowych

W dniach 02-03.12.2017 r.przedstawicielki naszego Koła wzięły udział w XIV Kongresie Kół Naukowych i Artystycznych UW zorganizowanym w Chęcinach. Prezentacja dotyczyła działalności Koła Naukowego Studentów Archeologii UJ. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego.

Zarząd KNSA UJ