XI Krakowskie Spotkania Starożytnicze

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej w ramach XI Krakowskich Spotkań Starożytnicznych. W tym roku do organizacji konferencji włączyła się również Sekcja Archeologii Śródziemnomorskiej KNSA UJ!

Tegoroczna edycji konferencji nosi tytuł: θάλαττα! θάλαττα! Morza i rzeki w starożytnym świecie.

Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 marca 2019 roku (piątek – sobota)

Zakres chronologiczny: od pierwszych cywilizacji do VII w. po Chrystusie

Zakres geograficzny: Europa, Afryka oraz Azja

Sugerowana tematyka referatów: 

  • komunikacja, transport i szlaki handlowe
  • szkutnictwo, infrastruktura portowa i sztuka żeglarska
  • ludzie morza (kupcy, piraci, żeglarze)
  • floty wojenne, operacje morskie i rzeczne
  • znaleziska podwodne
  • morza i rzeki w ikonografii
  • obraz mórz i rzek w literaturze i poezji
  • wierzenia
  • symbolika
  • Udział w konferencji jest otwarty dla studentów, absolwentów i doktorantów historii, archeologii, filologii klasycznej, orientalistyki oraz kierunków pokrewnych. Wystąpienie powinno zająć 15 minut. Po każdych 3 referatach przewidziana jest 20 minutowa dyskusja.

Do dnia 10 lutego 2019 roku należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (1500 znaków ze spacjami) oraz bibliografią.  Formularz dostępny jest pod adresem:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduqpPjerVaYgszNg9zZfIEwWGRgMV4uNTyNFrkhpOPIiUpRw/viewform

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo selekcji zgłoszonych abstraktów. Aplikujący zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu referatów do 21 lutego 2019.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł. Należy ją wnieść do dnia 9 marca na numer konta, który zostanie podany osobom zakwalifikowanym. Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegu.