IV Kongres Orientalistyczny

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Studencko-Doktoranckim Kongresie Orientalistycznym. Tematem
przewodnim tegorocznej edycji Kongresu jest „Przenikanie” – na pierwszym planie znajdą się zjawiska kulturowe,
historyczne, gospodarcze, społeczne czy polityczne występujące na styku różnych społeczności Orientu.

Do udziału zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów zajmujących się Bliskim i Dalekim Wschodem.
Kongres odbędzie się w dniach 21-23 marca 2019 roku.

Prosimy o nadsyłanie abstraktów wraz z bibliografią (maksymalnie 1500 znaków, w formacie pdf lub .doc) do 27 stycznia b.r. na adres
bliskowschodniekn@gmail.com, formularz rejestracyjny jest dostępny do pobrania tutaj:

https://drive.google.com/file/d/1UGG2_vZar9QnRZWg9W1vWulAgz35GLDG/view

Ogłoszenie listy przyjętych referatów nastąpi 15 lutego 2018 roku.
Opłata konferencyjna wynosi 50 zł i obejmuje materiały konferencyjne, koszty organizacyjne oraz aprowizacyjne.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bliskowschodniekn@gmail.com
Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy:
Bliskowschodnie Koło Naukowe UJ
Dalekowschodnie Koło Naukowe UJ
Koło Naukowe Orientalistów UJ
Sekcja Archeologii Bliskiego i Dalekiego Wschodu KNSA UJ
Koło Naukowe Turkologów UJ
Sekcja Historii Orientu Koła Naukowego Historyków Studentów UJ