Historia KNSA UJ

Koło jest jedną z najstarszych tego typu organizacji nie tylko na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale również w Polsce. Jego początki sięgają lat 1908/1909, kiedy to zostało założone z inicjatywy studentów archeologii klasyczne. W obecnej formie, założone zostało w roku 1929 dzięki połączeniu się inicjatyw studentów archeologii śródziemnomorskiej i powszechnej. W roku akademickim 2010/2011 Koło Naukowe obchodziło 80-lecie swojej działalności. Przy okazji hucznych obchodów tej rocznicy zorganizowano grę miejską „Poszukiwanie klucza” w obrębie starego miasta Krakowa.

W połowie lat 90-tych doszło do znacznego wzrostu aktywności koła, które skupiło wokół siebie dużą grupę studentów. Narodziło się kilka inicjatyw, z których niektóre realizowane są nieprzerwanie do dziś. Zorganizowano już kilkanaście festynów archeologicznych, które miały na celu promowanie wiedzy o naszej prahistorii, kilkadziesiąt wykładów i prelekcji prowadzonych przez archeologów, zaproszonych gości-uczestników wypraw i ekspedycji badawczych. W ostatnich latach Koło przeżywa renesans swojej działalności, udzielając się w sferze nauki i jej popularyzacji. Każdego roku zaznacza Swoją obecność przez czynny udział w Festiwalu Nauki.

Aktualnie w obrębie Koła Naukowego Studentów Archeologii działają następujące sekcje:
– Sekcja Archeologii Epoki Kamienia
– Sekcja Archeologii Pradziejowej
– Sekcja Archeologii Śródziemnomorskiej
– Sekcja Archeologii Średniowiecza
– Sekcja Archeologii Nowego Świata
– Sekcja Archeologii Azji
– Sekcja Archeologii Podwodnej

W obrębie sekcji, pod czujnym okiem koordynatorów organizowane są wykłady tematyczne, wyjazdy naukowe a także liczne warsztaty.