Zarząd KNSA UJ

W roku akademickim 2017/2018 zarząd Koła Naukowego Studentów Archeologii UJ składa się z:

Przewodniczący: Jolanta Kiszka

Vice- przewodniczący: Nicole Misztak

Skarbnik: Grzegorz Kampka

Sekretarz: Klaudia Jagoda

W roku akademickim 2016/2017 zarząd Koła Naukowego Studentów Archeologii UJ składał się z:

Przewodniczący: Jolanta Kiszka

Vice- przewodniczący: Klaudia Jagoda

Skarbnik: Martyna Lech