Zarząd KNSA UJ

W roku akademickim 2017/2018 zarząd Koła Naukowego Studentów Archeologii UJ składa się z:

Przewodniczący: Jolanta Kiszka

Vice- przewodniczący: Nicole Misztak

Skarbnik: Grzegorz Kampka

Sekretarz: Klaudia Jagoda

Koordynatorzy:

Sekcja Archeologii Epoki Kamienia: Martyna Lech, Agata Gaszka

Sekcja Archeologii Epoki Pradziejowej: Roland Morzyk, Aleksandra Słowicka

Sekcja Archeologii Śródziemnomorskiej: Dominika Florczyk, Kamila Niziołek

Sekcja Archeologii Średniowiecza: —–

Sekcja Archeologii Nowego Świata: Natalia Krassowska, Kamila Kalisz

Sekcja Archeologii Azji: Stanislava Krishnevskaya

Sekcja Archeologii Podwodnej: Patryk Gdyczyński, Grzegorz Kampka

 

Opiekunowie Koła Naukowego Studentów Archeologii UJ

dr hab. Jarosław Źrałka

dr Dariusz Niemiec

dr Przemysław Nocuń

 

 

W roku akademickim 2016/2017 zarząd Koła Naukowego Studentów Archeologii UJ składał się z:

Przewodniczący: Jolanta Kiszka

Vice- przewodniczący: Klaudia Jagoda

Skarbnik: Martyna Lech