Koordynatorzy

Koordynatorzy:

Sekcja Archeologii Epoki Kamienia: Martyna Lech, Agata Gaszka

Sekcja Archeologii Epoki Pradziejowej: Roland Morzyk, Aleksandra Słowicka

Sekcja Archeologii Śródziemnomorskiej: Dominika Florczyk, Kamila Niziołek,

Sekcja Archeologii Średniowiecza: —–

Sekcja Archeologii Nowego Świata: Natalia Krassowska

Sekcja Archeologii Bliskiego i Dalekiego Wschodu: Agnieszka Garbacz, Patryk Okrajek

Sekcja Archeologii Podwodnej: Grzegorz Kampka