Opiekunowie

Opiekunowie Koła Naukowego Studentów Archeologii UJ

dr hab. Jarosław Źrałka

dr Dariusz Niemiec

dr Piotr Kołodziejczyk