Sekcja Archeologii Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Sekcja zrzesza osoby zainteresowane archeologią terenów Azji Centralnej oraz Wschodniej. Jej członkowie biorą udział w organizowanych przez studentów odczytach. Sekcja zainicjowała dotychczas wiele spotkań na których omawiana była sytuacja archeologiczna terenów Syberii, Chin oraz Archipelagu Japońskiego. Koordynatorzy sekcji planują na najbliższe lata przeprowadzenie kolejnych odczytów, organizacje konferencji naukowej oraz wykłady zagranicznych specjalistów. Koordynatorzy: Agnieszka Garbacz, […]

Read More »

Sekcja Archeologii Nowego Świata

Sekcja działa bardzo prężnie, zrzeszając studentów zainteresowanych archeologią obu Ameryk i pokrewnymi dziedzinami nauk. Regularne spotkania i dodatkowe wykłady i prelekcje, prowadzone zarówno przez pracowników naukowych Instytutu Archeologii, Etnologii i Antropologii Kulturowej i innych instytutów, jak i przez samych studentów, dają możliwość pogłębiania wiedzy i poszerzania zainteresowań badawczych. Koordynatorzy sekcji utrzymują kontakty z innymi Kołami […]

Read More »

Sekcja Archeologii Śródziemnomorskiej

  Sekcja posiada długą i bogatą tradycję działalności. W spotkaniach biorą czynny udział studenci zainteresowani kulturą, historią i archeologią cywilizacji basenu Morza Śródziemnego. Organizowane są liczne prelekcje członków Sekcji, które mają na celu poszerzenie wiedzy słuchaczy, jak również przygotować do wystąpień w czasie konferencji. Członkowie organizacji byli uczestnikami licznych warsztatów, w tym numizmatycznych, archeologicznych, jak również […]

Read More »

Sekcja Archeologii Średniowiecza

  Sekcja zrzesza osoby zainteresowane archeologią średniowiecza i okresu nowożytnego. Jej członkowie biorą udział w organizowanych przez studentów odczytach oraz wykładach pracowników instytutu. Ponadto studenci uczęszczają na warsztaty z opracowywania materiałów archeologicznych oraz zajęcia dodatkowe np. z korzystania z programów graficznych (Projektowanie zabytków architektury). Sekcja zainicjowała dotychczas wiele wyjazdów naukowych po Polsce (m.in. do ruin zamków […]

Read More »

Sekcja Archeologii Pradziejowej

Studenci zainteresowani epoką kamienia, brązu czy żelaza oraz metodologią archeologii i naukami przyrodniczymi, znajdą tutaj coś dla interesującego. Członkowie Sekcji doskonalą swoje umiejętności występując z referatami zarówno przed kolegami z naszego Instytutu, jak i poza Krakowem, na licznych konferencjach naukowych, takich jak ta organizowana przez studentów UAM w Puszczykowie, p. Poznaniem, która regularnie gości przedstawicieli […]

Read More »