Nowy zarząd KNSA UJ

Moi drodzy, W dniu dzisiejszym odbyły się wybory do nowego zarządu koła: Zarząd na kadencję 2017/2018 Prezes: Jolanta Kiszka Vice-prezes – Nicole Misztak Skarbnik – Grzegorz Kampka Sekretarz – Klaudia Jagoda Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom koła, który w dniu dzisiejszym zaszczycili nas swoja obecności i uczestniczyli w wyborach. Pozdrawia, Zarząd KNSA UJ

Read More »

Ważne!

Ze względu na wyjazd naukowy przewodniczącego jak i zastępcy KNSA UJ. Wszystkie wnioski/kosztorysy/zaświadczenie w dniach 12.04.2017-19.05.2017r będzie podpisywać upoważniona do tego Aleksandra Sęk (I rok SUM), tel: 694 963 184. Do wniosku/kosztorysu/zaświadczenia podpisanego przez Ole, należy dostarczyć kopie oryginału upoważnienia Oli i oba dokumenty (np. wniosek i upoważnienie Oli, dostarczyć np. do RKN, Bratniaka czy […]

Read More »

Dofinansowania!

Moi Drodzy,    Przypominamy, że możliwość składania wniosków na kolejny kwartał do RKN i Funduszu im. Jana Kochanowskiego jest możliwa do 7 kwietnia! Walne zebranie RKN’u odbędzie się 20 kwietnia.    Wnioski do Bratniaka można składać do 10 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie projektu. Pozdrawia, Zarząd KNSA UJ

Read More »

Sekcja Archeologii Podwodnej

  Sekcja zrzesza studentów i doktorantów zainteresowanych podwodnymi badaniami archeologicznymi. Posiada duży potencjał i skonkretyzowane plany, m.in. realizacja podwodnego AZP w południowej Polsce, działalność popularyzatorska, wygłaszanie odczytów przez członków oraz gości, cykliczne spotkania i dyżury Sekcji (raz w tygodniu), próba wykonania, na podstawie dokumentacji, łodzi jednopiennej połączona ze spływem oraz zatopieniem jej na nurkowisku umożliwiając […]

Read More »

Sekcja Archeologii Bliskiego i Dalekiego Wschodu

Sekcja Archeologii Bliskiego i Dalekiego Wschodu zrzesza studentów zainteresowanych tematyką archeologii na kontynencie azjatyckim. Jej początków należy upatrywać wraz z powołaniem do życia Sekcji Archeologii Azji, która to rozpoczęła swoją działalność na początku roku akademickiego 2014/2015 serią wykładów prowadzonych przez pierwszych koordynatorów. Wspomniany cykl spotkań, od którego rozpoczęła swoją działalność Sekcja Archeologii Azji, trwał do […]

Read More »

Sekcja Archeologii Nowego Świata

Sekcja działa bardzo prężnie, zrzeszając studentów zainteresowanych archeologią obu Ameryk i pokrewnymi dziedzinami nauk. Regularne spotkania i dodatkowe wykłady i prelekcje, prowadzone zarówno przez pracowników naukowych Instytutu Archeologii, Etnologii i Antropologii Kulturowej i innych instytutów, jak i przez samych studentów, dają możliwość pogłębiania wiedzy i poszerzania zainteresowań badawczych. Koordynatorzy sekcji utrzymują kontakty z innymi Kołami […]

Read More »

Sekcja Archeologii Śródziemnomorskiej

    Sekcja posiada długą i bogatą tradycję działalności. W spotkaniach biorą czynny udział studenci zainteresowani kulturą, historią i archeologią cywilizacji basenu Morza Śródziemnego. Organizowane są liczne prelekcje członków Sekcji, które mają na celu poszerzenie wiedzy słuchaczy, jak również przygotować do wystąpień w czasie konferencji. Członkowie organizacji byli uczestnikami licznych warsztatów, w tym numizmatycznych, archeologicznych, jak […]

Read More »

Sekcja Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

  Sekcja zrzesza osoby zainteresowane archeologią średniowiecza i okresu nowożytnego. Jej członkowie biorą udział w organizowanych przez studentów odczytach oraz wykładach pracowników instytutu. Ponadto studenci uczęszczają na warsztaty z opracowywania materiałów archeologicznych oraz zajęcia dodatkowe np. z korzystania z programów graficznych (Projektowanie zabytków architektury). Sekcja zainicjowała dotychczas wiele wyjazdów naukowych po Polsce (m.in. do ruin zamków […]

Read More »

Sekcja Archeologii Pradziejowej

Studenci zainteresowani epoką kamienia, brązu czy żelaza oraz metodologią archeologii i naukami przyrodniczymi, znajdą tutaj coś dla interesującego. Członkowie Sekcji doskonalą swoje umiejętności występując z referatami zarówno przed kolegami z naszego Instytutu, jak i poza Krakowem, na licznych konferencjach naukowych, takich jak ta organizowana przez studentów UAM w Puszczykowie, p. Poznaniem, która regularnie gości przedstawicieli […]

Read More »