Projekty

W obrębie Koła Naukowego Studentów Archeologii UJ organizowane są liczne wykłady tematyczne, a także warsztaty z metodyki badań. W latach poprzednich odbywały się warsztaty:

  • epigrafiki majańskiej (Sekcja Archeologii Nowego Świata)

  • rysunku naczyń ceramicznych

  • rysunku krzemieni

W roku akademickim 2016/2017 udało się zorganizować:

  • warsztaty GPS w QGIS

  • wykład „Analiza chemiczna mumii kultury Chancay”

  • świąteczną zbiórkę żywności dla Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

  • koszulki kołowe

  • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sztuka wojny, wojna w sztuce”