Sekcja Archeologii Epoki Kamienia

Sekcja powstała w 2012 roku. Zrzesza studentów zainteresowanych epoką kamienia, zarówno paleolitem, mezolitem jak i neolitem, nie tylko pod kątem badań archeologicznych, ale również antropologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ewolucji i rozwoju hominidów. Na spotkaniach sekcji, odbywających się raz w tygodniu, mają oni możliwość wygłoszenia przygotowanych przez siebie referatów. Jest to doskonałe przygotowanie do przyszłych wystąpień naukowych. Sekcje wspierają, zarówno pomocą naukową jak i regularną obecnością, wybitni przedstawiciele kadry uniwersyteckiej, między innymi Prof. dr hab. Krzysztof Sobczyk, a także przedstawiciele innych organizacji naukowych, np. dr Jarosław Wilczyński, przedstawiciel Państwowej Akademii Nauk. Sekcja organizuje wiele wydarzeń mających na celu popularyzacje wiedzy na temat epoki kamienia, między innymi wyjazd badawczo-krajoznawczy do Wrocławia, warsztaty krzemieniarskie, wycieczki badawcze do muzeów archeologicznych.

W roku 2014 sekcja, we współpracy z przedstawicielami Sekcji Archeologii Nowego Świata, zorganizowała warsztaty rysunku narzędzi krzemiennych, poprzedzone wykładem teoretycznym z dziedziny geoarcheologii

 

Koordynatorzy: Iga Ściana, Izabela Sterczewska
Odpowiadająca katedra:  Zakład Archeologii Epoko Kamienia