Sztuka wojny, wojna w sztuce

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sztuka wojny, wojna w sztuce” – 21 kwiecień 2017r
W imieniu Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Archeologii, Koła Naukowego Studentów Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcji Archeologii Azji pragniemy zaprosić na I Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową “Sztuka wojny, wojna w sztuce. Interdyscyplinarne ujęcie motywu walki”, która odbędzie się na przełomie kwietnia i maja 2017 roku w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wszystkich zainteresowanych pragniemy zachęcić do refleksji na temat konfliktu. Wiodącymi tematami wydarzenia będą badania archeologiczne pól bitew, ślady wojny w kulturze materialnej, znaczenie konfliktu w historiografii, przejawy walki w sztuce oraz ich wzajemne oddziaływania. Mamy nadzieję, iż proponowany zakres tematyczny pozwoli na prezentację zróżnicowanych perspektyw badawczych oraz refleksję nad tymi zagadnieniami.
Proponowany zakres terytorialny to: tereny szeroko rozumianej Azji Centralnej, Południowej oraz Wschodniej.
Proponowany zakres czasowy: do rozpoczęcia II Wojny Światowej

Jesteśmy otwarci na wszelkie dodatkowe tematy korespondujące z tematem konferencji. Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 20 min. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: <konferencja.azja2017@gmail.com>
Za zgłoszenie uznaje się wypełniony formularz dostępny na stronie wydarzenia.
Ostateczny termin nadsyłania formularzy upływa: 28.02.2017r.
Opłata konferencyjna: 45 zł
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów oraz proszą o przygotowanie wystąpienia zamiast odczytu.