Zarząd

W roku akademickim 2017/2018 zarząd Koła Naukowego Studentów Archeologii UJ składa się z:

Przewodniczący:

Jolanta Kiszka
tel. kontaktowy: 509-859-763
e-mail: jol.kiszka@gmail.com
zarzadknsa@gmail.com

 


Vice- przewodniczący:

Nicole Misztak
e-mail: nicole.misztak@gmail.com

 

 

 


Skarbnik:

Grzegorz Kampka
tel. kontaktowy: 721-057-862
e-mail: grzegorz.kampka@onet.pl

 

Sekretarz

Klaudia Jagoda
tel. kontaktowy: 601-545-497
e-mail: k.jagoda@vp.pl