Zarząd

Zarząd Koła Naukowego Studentów Archeologii UJ w roku akademickim 2018/2019:

 

Przewodniczący

 Michał Lis

tel. kontaktowy: 515 832 218

e-mail: lislis@onet.pl

 

 Wiceprzewodniczący

 Agnieszka Garbacz

tel. kontaktowy: 605 948 065

e-mail: agn.garbacz@gmail.com

 

Skarbnik

 Krzysztof Skawiniak 

tel. kontaktowy: 577 721 264

e-mail: krzysztof.skawiniak@onet.pl

 

Sekretarz

 Aleksandra Milczuk

e-mail: ola.milczuk@vp.pl